רשימת דירות ומקרקעין מכונס נכסים באשקלון

רחוב
סוג הנכס
ישוב
מועד סופי
הזדמנות נדל"ן
אשקלון
28/05/18
רחוב הטייסים
נכס מקרקעין
אשקלון
17/04/18
רח' שחף
בית פרטי
אשקלון
31/01/18
מתחם המתנחלים
הזדמנות נדל"ן
אשקלון
26/03/18
הזדמנות נדל"ן
אשקלון
05/03/18
רח' צה"ל
נכס מקרקעין
אשקלון
21/01/18
רחוב משה דורות פינת יונה גורן
נכס מקרקעין
אשקלון
20/12/17
הזדמנות נדל"ן
אשקלון
19/02/18
הזדמנות נדל"ן
אשקלון
26/02/18
רח' הרקפת
דירה
אשקלון
03/12/17
חוף דלילה
קרקע
אשקלון
21/03/18
שכונת עיר ימים "הבלוט"
הזדמנות נדל"ן
אשקלון
12/03/18
שכונת הרצוג (מתחם ו')
הזדמנות נדל"ן
אשקלון
16/10/17
מגרש
אשקלון
18/10/17
רח' גדעון בן יואש
דירה
אשקלון
04/10/17
אשקלון
הזדמנות נדל"ן
אשקלון
25/09/17
שד' הרצוג
מגרש
אשקלון
30/07/17
0
מגרש
אשקלון
18/10/17
רח' יעקב רוקח
בית פרטי
אשקלון
30/07/17
אשקלון
הזדמנות נדל"ן
מועצה אזורית חוף אשקלון
24/07/17
הצנחנים
נכס מקרקעין
אשקלון
30/04/17
רח' האריה
דירה
אשקלון
30/03/17
פרויקט "רויאל קליף"
נכס מקרקעין
אשקלון
09/03/17
אורט 4/8
דירה
אשקלון
01/03/17
רח' שדרות ירושלים
דירה
אשקלון
30/03/17