רשימת דירות ומקרקעין מכונס נכסים בתל אביב

רחוב
סוג הנכס
ישוב
מועד סופי
רח' הברזל
נכס מקרקעין
תל אביב
01/05/18
רח' קויפמן
נכס
תל אביב
15/04/18
רח' קרליבך
נכס
תל אביב
07/05/81
רח' הרצל
דירה
תל אביב
10/05/18
רח' אורי
דירה
תל אביב
30/05/18
רח' לכיש
נכס
תל אביב
26/04/18
רח' יחזקאל קויפמן
חנות
תל אביב
30/04/18
רח' קרל נטר
דירה
תל אביב
15/05/18
רח' מזא"ה
נכס
תל אביב
24/04/18
רח' ז'בוטינסקי
נכס
תל אביב
10/04/18
רח' קרוא
דירה
תל אביב
01/05/18
רח' קלונימוס
דירה
תל אביב
01/04/18
רח' שלמה המלך
דירה
תל אביב
29/03/18
שכונת הרכבת
נכס מקרקעין
תל אביב
29/03/18
רח' רומנילי
דירה
תל אביב
31/05/18
רח' בנבנישתי
נכס מקרקעין
תל אביב
28/03/18
רחוב טברסקי
נכס מקרקעין
תל אביב
22/03/18
רח' אלרואי
נכס
תל אביב
29/03/18
רח' רפידים
דירה
תל אביב
21/03/18
רח' קוסובסקי
דירה
תל אביב
15/03/18
רח' לויטן
דירה
תל אביב
22/03/18
נכס מקרקעין
תל אביב
16/04/18
רח' זלמן שניאור
נכס
תל אביב
10/04/18
רח' סשה ארגוב
דירת גן
תל אביב
11/03/18
רח' הגדוד העברי
מגרש
תל אביב
01/04/18