רשימת דירות ומקרקעין מכונס נכסים בראשון לציון

רחוב
סוג הנכס
ישוב
מועד סופי
רח' ריב"ל
דירה
ראשון לציון
15/05/18
מסחר
ראשון לציון
28/05/18
״מתחם ה-1000״
מסחר
ראשון לציון
28/05/18
״מתחם ה-1000"
מסחר
ראשון לציון
28/05/18
רח' אריה שנקר
נכס מקרקעין
ראשון לציון
10/05/18
רח' תרמ"ב
חנות
ראשון לציון
10/05/18
רח' הדרור
דירה
ראשון לציון
22/04/18
שכונת "נוריות"
הזדמנות נדל"ן
ראשון לציון
09/07/18
רח' ירושלים
דירה
ראשון לציון
10/04/18
רח' הכרמל
דירה
ראשון לציון
22/03/18
נחלת התיכונה
קרקע
ראשון לציון
30/04/18
הזדמנות נדל"ן
ראשון לציון
16/04/18
רח' פינס
דירה
ראשון לציון
22/03/18
רח' תורה ועבודה
דירה
ראשון לציון
07/03/18
רח' זכרון שרה
בית מגורים
ראשון לציון
14/03/18
נכס מקרקעין
ראשון לציון
22/02/18
(נווה ים)
מגרש
ראשון לציון
28/02/18
רח' מעגל השלום
דירה
ראשון לציון
19/02/18
רח' ביאליק
דירה
ראשון לציון
15/01/18
רח' דניאל הנביא
נכס מקרקעין
ראשון לציון
21/01/18
ליד צריפין
קרקע חקלאית
ראשון לציון
05/02/18
רח' סחרוב
חנות
ראשון לציון
05/02/18
נכס
ראשון לציון
05/02/18
רח' הלוחמים
דירה
ראשון לציון
05/02/18
רח' האורגן
דירה
ראשון לציון
22/03/18